RYS HISTORYCZNY

Parafia powstała w pierwszej połowie XIV w. Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła parafialnego pochodzi z 1407 r. i zachowana jest we fragmencie spisu poborowego dla powiatu rypińskiego.

Obecną świątynię w stylu gotyckim zbudowano zapewne na przełomie XIV/XV w. W 1618r. umieszczono w świątyni obraz Świętej Rodziny, który wkrótce został uznany za cudowny.

Potwierdził to dekretem z dnia 11 listopada 1691 r. biskup płocki Stanisław Dąbski.

W 1796 r. do kościoła dobudowano prezbiterium.

Z inicjatywy Kajetana Sierakowskiego, senatora Królestwa Polskiego, kościół został gruntownie odnowiony w pierwszej połowie XIX w. Wówczas dobudowano zakrystię i chór muzyczny.

Dalsze prace restauracyjne kontynuowano w 1893 r.

Po II wojnie światowej w latach 1951-1955 przeprowadzono generalny remont wnętrza świątyni i położono polichromię, którą wykonał B. Marschall.

Dnia 25 czerwca 1995 r. cudowny obraz znajdujący się w kościele parafialnym został koronowany. Z zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: obraz Św. Rodziny z XVII w., ołtarz barokowy z 1693 r., zabytkowa barokowa ambona z XVII w., kielich barokowy z XVII w. oraz pacyfikał z końca XVII w.

 

Rys historyczny